Nemojovské historky

HISTORKA OD ZORKY KUDRNOVSKÉ:

"JAK SI JEDNA HOSPODYNĚ VYBÍRALA NEVĚSTY PRO SVÉHO SYNA"

Neví se už přesně koho se tato historká týká. 

Víme jen, že takto testovala své budoucí snachy jedna šikovná hospodyně ze Starobucka.

Když se její syn zamiloval a rozhodl se přivést děvče domů. Nastražila tato hospodyně na budoucí snachu malou past.

U vchodu pohodila ledabyle koště a vyčkala příchodu děvčete.

Když dívka koště překročila a  nevšímala si ho, neměla u budoucí tchyně šanci.

Ale, když ho zvedla a postavila na místo nebo zametla, byla ji hned hospodyně nakloněná a radostně ji přivítala.

 

Tak nevím, možná až si jeden z mých synů přivede jednou domů děvče, zavzpomínám na tuto moudrou ženu:).

Alča Blažíková